1. KARADENİZ BÖLGESİ

Konumu:Karadeniz’in güney kıyısında yer alan dar bir kıyı şerididir.Adını kuzeyindeki Karadeniz’den alır. Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Marmara Bölgesi ile komşudur.

Yer Şekilleri ve Ulaşım:Engebeli bir arazi yapısı vardır. Bölgenin büyük bir kısmını dağlık alanlar oluşturur.Dağlar denize paralel uzandığı için kıyılar fazla girintili ve çıkıntılı değildir. Bu durum kıyı kesimlerden iç kesimlere geçişi zorlaştırmakta,ulaşımın daha çok kıyı şeridinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır.

Karadeniz Bölgesi’ndeki Karadeniz Bölgesi’ndeki dağ sıralarını Küre, Bolu, Ilgaz ve Köroğlu dağları oluşturur.En yüksek yeri Kaçkar Doruğu’dur.Bölgedeki Bafra, Çarşamba ovaları deltaovalarıdır.

Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya ve Çoruh nehri en önemli akarsulardır.

Nüfusu: Kırsal nüfusun en fazla olduğu bölgemizdir.Şehirlerde genelde kıyılara yakın yerlerde

kurulmuştur. Köylerde arazi yapısından dolayı evler dağınıktır.

İklimi ve Bitki Örtüsü: Her mevsim yağışlı ılıman bir iklimi vardır. Ülkemizin en fazla yağış alan

bölgesidir.Türkiye’nin %25’ini kaplayan ormanlarıyla,ormanlık alanın en fazla olduğu bölgedir.

En fazla heyelan olan bölgedir. Bunun en temel nedeni yağışların fazla, bölgenin dağlık olmasıdır.

Temel Geçim Kaynakları:

Temel geçim kaynağı tarımdır. Bölge çay, fındık ve kenevir üretiminde Türkiye’de 1. sıradadır. Bunun

yanında madencilik(taş kömürü, bakır, demir…)hayvancılık, balıkçılık, arıcılık, ormancılık da diğer

önemli geçim kaynaklarındandır.Ülkemizde balıkçılığın en yaygın olduğu bölgedir.

Ülkemizde taş kömürünün tamamı, bakırın yarısı bu bölgeden sağlanır.