2. MARMARA BÖLGESİ:

Konumu: Adını Marmara Denizi’nden almıştır.Marmara Bölgesi; İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve

Çanakkale Boğazı tarafından ikiye bölünmüştür.Batıdaki toprakları Avrupa Kıtası’na, doğudaki toprakları Asya kıtası’na aittir.





Yer Şekilleri ve Ulaşım:

Ortalama yükseltisi en az olan bölgemizdir. Bu durum ulaşımı kolaylaştırmış, geniş tarım alanlarının oluşmasında etkili olmuştur.Asya’yı Avrupa’ya bağlayan konumu ve yer şekillerinin sade olması bölgede ulaşımın gelişmesinde olanak sağlamıştır. Ulaşımın gelişmiş olması, diğer ekonomik faaliyetleri de olumlu etkilemiş ve geliştirmiştir. Bölgenin en yüksek dağı Uludağ’dır.İstanbul ve Çanakkale boğazları bu bölgede yer alır.Gökçeada ve Bozcaada da bu bölgede yer alır.Sakarya, Susurluk, Meriç ve Ergene en önemli akarsularıdır.Ulubat, İznik, Sapanca gölleri bu bölgededir.

İklimi :

Bölgenin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, iç kesimlerinde ise karasal iklim görülür.Bu duruma geçiş iklimi denir.

Nüfusu:Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir.nüfus yoğunluğunun temel sebepleri iklim, yer şekilleri ve bölgenin coğrafik konumudur.

Temel Geçim Kaynakları:

Sanayi çok gelişmiştir. Türkiye’deki endüstri kuruluşlarının %25’i bu bölgededir. Bu nedenle en fazla iç göç alan bölgedir. İç ve dış ticaretin en fazla geliştiği bölgedir. Enerji üretiminin en az, buna karşın tüketiminin en fazla olduğu bölgedir.

Marmara Bölgesi, bölge yüzölçümüne göre tarım alanları en fazla olduğu bölgemizdir.Bölge, Türkiye ayçiçeği, şeftali,keten, kestane ve pirinç üretiminde ilk sıradadır.Zeytin, tütün, şekerpancarı, üzüm, mısır ve buğday tarımı yapılan diğer ürünlerdir Bölge, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliğive ahır hayvancılığında ilk sırada yer alır.

Sanayi kuruluşlarının önemli bir bölümü İstanbul’da yer alır.

Tarihi ve doğal güzelliklerinden dolayı en fazla turist çeken ve turizm gelirleri en fazla olan bölgemizdir.

Eğitim, sağlık, ulaşım ve haberleşme olanaklarının en fazla olduğu bölgedir.