3. EGE BÖLGESİ:

Konumu: Adını batısındaki Ege Denizi’nden alır. Bölgenin şekli, batıdan doğuya doğru daralan bir üçgeni andırır.

Yer Şekilleri ve Ulaşım:

Ege Bölgesi’nde dağlar denize dik uzanır.Bu nedenle Ege kıyılarımız çok girintili veçıkıntılıdır. Sahil boyunca çok sayıda ada, yarımada, koy ve körfez bulunur.Kıyıdan iç kesimleregidildikçe yükselti artar.

Bölge, kıyı boyu kısa görünmesine rağmen girintili çıkıntılı yapısından dolayı kıyı uzunluğu en fazla olan bölgedir. Dağlar kıyıya dik uzandığından doğal olarak iç kesimlere ulaşım, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerine kıyasla daha kolay olmaktadır.

Emir, Murat, Boz, Yunt, Aydın ve Marda dağları bu bölgemizde yer almaktadır

Bölgenin en önemli akarsuları Bakırçay,Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes’tir.

İklimi ve Bitki Örtüsü:

Kıyılarda Akdeniz, iç kesimlerde karasal iklim görülür.Ancak, dağların uzanış yönü sayesinde kıyıdaki Akdeniz iklimi iç kesimlere kadar sokulabilmektedir.Orman bakımından fazla zengin değildir.

Temel Geçim Kaynakları:

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Zeytin, üzüm, incir,haşhaş ve tütün üretiminde birinci sıradadır. Seracılıkta

Akdeniz’den sonra ikinci sıradadır.Ülkemiz de, Dünya kuru incir üretiminde ilk, zeytin üretiminde dördüncüsıradadır.Bununla beraber pamuk ve turunçgil üretiminde de önde gelen bölgelerdendir. İç kesimlerde ise şekerpancarı ve tahıl tarımı yaygındır

Çiniciliğin ve halıcılığın merkezi konumundadır.Bölge, yer altı kaynakları yönünden de zengindir.Türkiye’de linyitin en çok çıkarıldığı bölgedir.

Marmara’dan sonra, sanayinin en çok geliştiği bölgedir. Bunun sebebi, bölgede ulaşım, sermaye,

hammadde ve işgücü gibi imkânların fazla olmasıdır.

Ege bölgesi iç ve dış ticaretin en fazla geliştiği bölgelerimizden birisidir. Her yıl düzenlenen

Uluslararası İzmir Fuarı ülkemizin dış ticareti açısından önemli bir yere sahiptir.

Tarihi ve doğal güzelliklerinden dolayı çok fazla turist çeken bölgemizdir. Turizm gelirleri bakımından Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci sıradadır