5. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:

Konumu:

Bölge, Türkiye’nin güneydoğu kesimini oluşturur. İsmini de buradan alır.

Yurdumuzun yüzölçümü bakımından en küçük bölgesidir.

Yer Şekilleri ve Ulaşım:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi; genel olarak plato ve ovalardan oluşur. Engebeli arazi azdır. Bu nedenle

ulaşım da kolay sağlanır.

Bölgenin ortasında sönmüş bir volkan olan Karacadağ bulunur.

Bölgede yer alan başlıca akarsular Fırat ve Dicle’dir.

Bölge ulaşımında yer şekilleri veya iklimin olumsuz bir etkisi yoktur.

Nüfusu:

Nüfus bakımından sonuncu olmasına rağmen alanı küçük olduğu için yoğunluk

fazladır.Önceleri bölgede kırsal nüfus fazla iken, son yıllarda kırsal kesimden şehirlere olan göçler

kent nüfuslarını artırmıştır.Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin,Batman ve Siirt illeri bu bölgede yer almaktadır.

İklimi ve Bitki Örtüsü:

İklim kısmen karasaldır.Bölgenin batısından Gaziantep ve çevresinde Akdeniz ikliminin etkileri görülür.Bu nedenle bölgenin batı kesimlerinde zeytin yetiştirilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğal bitki örtüsü bozkırdır..Ormanlık alanlar yok denecek kadar azdır.Bölgenin ancak %1’i ormanlarla kaplıdır.Kısacasıorman oranı en az bölgemizdir.

Temel Geçim Kaynakları:

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.Sulama imkanlarının sınırlı olduğu sahalarda,buğday, arpa, kırmızı mercimek, tütün ve üzüm tarımı yapılırken, sulamanın yeterli olduğu yerlerde pamuk yetiştirilir. Antepfıstığı, mercimek ve karpuz üretiminde ilk sırada yer alır.

Ülkemizde çıkarılan petrolün tamamına yakını bu bölgeden sağlanır.Bu üretim, Türkiyepetrol tüketiminin yaklaşık %15’inikarşılamaktadır.

Bölgede sınır ticareti de yaygındır. Sınır ticareti bölge ekonomisini olumlu yönde etkilemektedir.

GAP Projesi bölgede halen sürmektedir.Türkiye’nin en büyük ve önemli baraj gölleri bu bölgede yer alır. GAP sayesinde bölgenin büyük bir kısmı sulama imkanına kavuşmuştur. Bu durum bölgede tarım üretiminde büyük artışların olmasını sağlamıştır.Türkiye’de pamuğun yarısı bu bölgede üretilmektedir.

GAP projesinin bir parçası olarak yapılan Atatürk Barajı Türkiye’nin en büyük baraj gölüdür.