6. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:

Konumu:

Yurdumuzun doğusunu oluşturan bölge, doğudan batıya daralarak adeta bir üçgeni andırır.

Yüzölçümü itibariyle en büyük bölgemizdir.Yer Şekilleri ve Ulaşım:

Doğu Anadolu Bölgesi ortalama yükseltisiyle en yüksek bölgemizdir.

Nemrut, Tendürek, Süphan ve Ağrı volkanik dağları bu bölgemizdedir.Aynı zamanda Ağrı

Dağı (5137 m) Türkiye’nin en yüksek dağıdır.

Erzurum-Kars Plâtosu bu plâtoların en büyük olanıdır ve hayvancılığın gelişmesinde de en büyük etkendir.

Aras, Kura-, Fırat, Dicle ve Zap bölgenin önemli akarsularıdır

Bölgedeki akarsuların hidroelektrik üretim potansiyelleri fazladır. Bunun sebebi yükselti ve eğimin etkisiyle, akarsuların derin vadilerden akmasıdır.

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü bu bölgededir.

Yer şekillerinin engebeli olması ve kışın aşırı kar yağışları bölge ulaşımında büyük aksaklıklara neden olmaktadır.

Nüfusu:

Bölgedeki kırsal nüfus, kent nüfusundan fazladır. Diğer bölgelere sürekli göç verir.

Elazığ, Erzurum, Kars, Van, Malatya,Erzincan, Ağrı, Tunceli gibi iller bu bölgede yer alır.

İklimi ve Bitki Örtüsü:

Doğu Anadolu Bölgesi’nde karasal iklim özellikleri görülür.Yazları kısa ve sıcak, kışları uzun ve soğuk geçen karasal bir iklime sahiptir.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğal bitki örtüsü bozkırdır. İklimin etkisiyle bölgede toprak ve taş evler yaygın olarak görülür.

Temel Geçim Kaynakları:

Bölge nüfusunun %80’i tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Tarımsal nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir.

Ülkemizde hayvancılığın en yaygın olduğu bölgedir.

Daha çok buğday, arpa ve şeker pancarı tarımı yapılır. Ayrıca kayısı üretiminde Türkiye’de birinci sıradadır.

Zengin maden yatakları vardır. Ancak iklim ve ulaşım zorluklarından dolayı çoğu işletilememektedir.