7. İÇ ANADOLU BÖLGESİ:

Konumu:

Bölge;Türkiye’nin orta kesiminde yer alır.Türkiye’nin ikinci büyük bölgesidir. Bölgenin,Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç her bölgeyle sınırı vardır

Yer Şekilleri ve Ulaşım:

Bölge etrafı dağlarla çevrili büyük bir çanak görünümündedir.Yüksek plâto şeklindeki düzlükler geniş yer kaplar. Bu yüzden ulaşımı kısmen kolaydır.Sakarya ve Kızılırmak en önemli akarsularıdır.

Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü burada yer alır.

Erciyes, Hasan dağı, Melendiz, Karacadağ,Karadağsönmüş volkanik dağları bu bölgededir.

Bölgede yüksek plâtolar geniş yer kaplar.Bunlar, Obruk, Haymana, Cihanbeyli, Bozok ve Uzunyayla platolarıdır.Başlıca ovaları ise Konya ve Yukarı Sakarya ovalarıdır.

Nüfusu:

Nüfus bakımından ikincidir. Ancak kapladığı alana bakıldığında seyrek nüfusludur.Ankara,Konya, Kayseri, Sivas, Niğde, Eskişehir,Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray illeri bu bölgede yer alır.

Nüfus daha çok ovalarda ve yağışın fazla olduğu dağ eteklerinde toplanmıştır.Bölgenin en büyük şehri ve aynı zamanda ülkemizin de başkenti olan Ankara’dır.

İklimi ve Bitki Örtüsü:

Bölgede karasal iklim etkilidir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer.

En az yağış alan bölgemizdir.Ormanlık alanlar azdır.Daha çok bozkır bitki örtüsü hâkimdir.

İklimin etkisiyle ve bölgede bulunan malzemeden dolayı toprak ve taş evler yaygın olarak görülür.

Temel Geçim Kaynakları:

İç Anadolu bölgesi’nin ekonomisi daha çok tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarım alanlarının en

geniş olduğu bölgedir.Yaygın olarak tahıl tarımı yapılır.Buğday, arpa, çavdar, şekerpancarı, patates, yeşil mercimek, nohut,armut ve elmanın en fazla yetiştirildiği bölgedir.Patates,buğday, arpa, nohut üretiminde Türkiye’de birincidir.

Bu bölgemizde özellikle koyun yetiştiriciliği yaygındır.

Bölge madenler açısından fazla zengin sayılmaz.

Sanayide gün geçtikçe gelişmektedir. Endüstri kuruluşlarının, Marmara ve Ege Bölgesi’nden sonra en

yoğun olduğu bölgedir.

İç Anadolu, turizmin en fazla geliştiği dördüncü bölgedir. Ankara, Konya, Nevşehir ve Kayseri bölgede turizmin canlı olduğu yerlerdir. Sağlık turizmi de yaygındır.